Samarbete inleds mellan NOBB och Finfo

Samarbete inleds mellan NOBB och Finfo

Publicerad den 23.06.2015, 07:04

Logiq Sweden AB och Norsk Byggtjeneste AS ingår ett långsiktigt samarbetsavtal om koordinering av produktinformation över landsgränserna. Genom digital interaktion kommer samarbetet att bidra till samordning och reducera underhållsarbetet för våra gemensamma leverantörer.

Norsk Byggtjeneste AS äger och förvaltar Norsk Byggevarebase (NOBB) och Logiq Sweden AB äger och förvaltar motsvarande databas i Sverige (FINFO). Databaserna har ca 140 gemensamma kunder/leverantörer som etablerar och förvaltar produktinformation i bägge databaserna.

Digitalt samarbete
Bägge databaserna innehåller alla aktuella handelsvaror för byggbranschen. Alla produkterna med tillhörande information som bilder, dokumentation, krav och egenskaper, är sökbara.

«Vi har genomfört analyser av informationen i databaserna och vi ser att det är ett stort antal artiklar som är exakt desamma oavsett land. Skillnaderna ligger på språk och definitioner, något som vi har ambition att «samköra» säger ledaren för NOBB; Ole Gunnar Honningsøy. «Våra kunder har efterfrågat en sådan lösning en tid och vi är glada att vi nu har kommit fram till en samarbetsplattform som skall fungera för bägge företagen och produktdatabaserna och inte minst för våra gemensamma kunder» säger Honningsøy.

«Ett samarbete mellan databaserna är en nödvändighet för effektiv informationslogistik över landsgränser», säger Lena Sundqvist, VD för Logiq Sweden AB. «Vi inleder nu ett samarbete som kan utvecklas över tid till nytta för våra gemensamma kunder.»

«För bägge våra företag ser vi på detta samarbete som en mycket spännande utveckling i en alltmer digitaliserad vardag» säger adm.dir Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS och adm.dir Knut Rosnes i Logiq AS. Det är på sikt aktuellt att utveckla samarbetet in mot andra områden.

Gemensam funktionalitet
Norsk Byggevarebase (NOBB), som har mer än 730 leverantörer med över 800.000 produkter i basen, och FINFO som har 400 leverantörer med 1.200.000 produkter har startat arbetet med samordning. Logistikinformation, produktdokumentation och produktbilder blir de första områdena som skall samordnas på så sätt att innehållet i databaserna skall kontrolleras och eventuella fel skall korrigeras. På sikt kommer detta medföra förbättrad kvalitet samt reducerat underhåll för leverantörerna.
Samarbetet leder till att bägge organisationerna kommer att utveckla sin kompetens om struktur och tjänster i de enskilda länderna. Över tid kan detta medföra att också produktinformationen kommer att kunna utvecklas på ett gemensamt sätt.

FAKTA: FINFO och Norsk Byggevarebase (NOBB)
Norsk Byggevarebase är byggbranschens gemensamma produktdatabas som ägs av handel och industri i Norge.
FINFO är navet för produktinformation mellan industri och handel i Sverige. Genom ett exklusivt avtal med Sveriges Bygg och Järnhandlareförbund, SBJF, utvecklas och förvaltas informationen enligt Vilma standard.

För mer information ta kontakt med :
Ole Gunnar Honningsøy – ogh@byggtjeneste.no
Lena Sundqvist – lena.sundqvist@logiq.se