Logiq AS köper Bygg og Bolig AS

Logiq AS köper Bygg og Bolig AS

Publicerad den 10.11.2015, 06:50

Boligproducenterna och Byggmesterförbundet säljer sina aktier i Bygg og Bolig till Logiq och ingår ett långsiktigt samarbetsavtal om distribution av smarta kontrakt och styrningssystem till byggbranschen.

Logiq ägde redan 25 % av aktierna i Bygg og Bolig och har nu köpt de resterande 75 % från Boligprodusentene och Byggmesterforbundet.

Bygg og Bolig AS har sedan 2002 levererat en omfattande och komplett projektportal och styringssystem för bedrifter i byggebranschen. Tjänstens lösning för juridisk verifierade och branschgodkända kontrakt och dokument samt den smarta integrationen med ByggSøk är väldigt efterfrågad i branschen och används av över 700 företag.

«Vårt täta och goda samarbete med Boligprodusentene och Byggmesterforbundet fortsätter som förr, något som har varit en viktig förutsättning för övertagelsen. Kunderna efterfrågar integration mot timregistrering, kalkulation och netthandel, funkstoner vi redan har etablerat, och värderar att bygga in i lösningen», säger Inger Ramstad ,daglig leder i Bygg og Bolig.

«Tjänsterna från Bygg og Bolig har sedan uppstarten i 2002 varit viktiga för våra medlemmar» säger Jøns Sjøgren markedssjef i Boligprodusentenes Forening. «Genom att erbjuda bland annat standardiserade kontraktsformulär och överenskomna branschdokument, har Bygg og Bolig varit en viktig bidragsgivare till kvaliteten i norsk husproduktion. Vi har sett att det inte är lika viktiga för oss att var ägare, och vi är därför glada för att Logiq övertar ansvaret för att vidareutveckla Bygg og Bolig som distributionskanal för våra branschdokument».

«Vi tackar för mycket bra samarbete som delägare i företaget och önskar Logiq AS som ensam ägare lycka till vidare. De har den nödvändiga kompetensen och resurser för att vidareutveckla företaget», säger daglig leder i Byggmesterforbundet Frank Ivar Andersen.