Logiqs åtgärder för att minimera coronaviruset

Logiqs åtgärder för att minimera coronaviruset

Publicerad den 13.03.2020, 13:13

Logiq Finfo tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Logiq påbörjar idag arbetet med att utarbeta beredskapsplaner för ett möjligt scenario där 50% av arbetskraften skulle bli sjuk. Det kommer att vara planer för att säkerställa att Logiqs kärnverksamhet fungerar normalt, dvs att alla befintliga kunder säkerställs att deras dokument och filer flyter genom Logiq normalt och att avvikelser och fel i trafiken tas om hand.

Kundsupport har öppet och vi jobbar på som vi alltid gjort men med interna åtgärder för att minimera spridning av coronaviruset. Logiq har den 12/3-2020 beslutat oss för följande åtgärder:

  • Generellt sett bör alla mötesaktiviteter genomföras på webben.
  • Undvika möten med mer än 25 personer. I alla möten – hålla minst en meters avstånd mellan människor.
  • Allt deltagande i mässor och andra större evenemang avbryts.
  • Alla anställda har möjligheten att arbeta hemifrån.
  • Anställda och deras närmaste familjemedlemmar med samma bostad som har rest utomlands ska som en allmän regel vara i karantän i hemmet under minst 14 dagar.
  • Handhälsning bör undvikas.
  • Alla medarbetare informeras om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.

 

Allmänt: Följ råd från Folkhälsomyndigheten på deras webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Om du har frågor, vänligen kontakta oss