Byggvarubedömningen och Finfo ingår samarbetsavtal

Byggvarubedömningen och Finfo ingår samarbetsavtal

Publicerad den 09.12.2019, 10:11


Byggvarubedömningen och Finfo ingår samarbetsavtal för att öka tillgängligheten och höja kvaliteten på hållbarhetsdata.

Byggvarubedömningen och Finfo inleder ett samarbete där Byggvarubedömningens miljöbedömningar matchas på artikelnivå mot Finfos databas för byggmaterial.

Mottagare av information från Finfodatabasen kommer nu att kunna ta del av kontinuerligt uppdaterade miljöbedömningar från Byggvarubedömningen kopplade till produktens GTIN-nummer och med ett klick få tillgång till fördjupad bedömningsinformation från Byggvarubedömningens webtjänst.

 

Byggvarubedömningen äger ett system för miljöbedömning av byggvaror, genom vilket man granskar byggvaror utifrån kemiskt innehåll, livscykelaspekter samt sociala aspekter i leverantörsleden. Systemet innefattar att Byggvarubedömningen sätter upp bedömningskriterier för byggvaror och utifrån granskning av hur byggvarorna uppfyller kriterierna klassar dem i tre nivåer; rekommenderas (grönt), accepteras (gult) och undviks (rött).

 

Torben och Troels
Torben Buzas Eliasson, VD Byggvarubedömningen och Troels Hansen, VD Logiq Finfo

”Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att göra det enklare att bygga hållbart”. säger Torben Buzas Eliasson, VD på Byggvarubedömningen.

Han fortsätter: ”Genom samarbetet med Finfo ökar vi tillgängligheten på våra bedömningar och gör det enklare för våra medlemmar och användare att välja bedömda byggmaterial eftersom bedömningarna nu kan exponeras utanför vår webtjänst. Dessutom får leverantörerna ett större fönster att visa att deras produkter är bedömda”.

 

Finfo distribuerar Byggvarubedömningens bedömningar genom sin lösning Finfo Miljö. I lösningen får man som mottagare, på GTIN-nivå, information om huruvida en artikel är bedömd hos Byggvarubedömningen och vilken totalbedömning den har.

Finfo Miljö

”Finfo är leverantör av kvalitetssäkrad masterdata till byggbranschen i Sverige. Vi är mycket glada över att vi nu får möjlighet att berika vår databas med miljöbedömningar från Byggvarubedömningen.”, säger Troels Hansen, VD på Logiq Finfo.

Han fortsätter. ”Hanteringen av hållbarhetsdata i byggprocessen måste bli mer effektiv. Genom detta samarbete bidrar vi till att knyta ihop artikelinformation med miljöinformation till gagn för projekterare, producenter, handlare och byggare.”

 

Byggvarubedömningen och Finfo etablerar en kontinuerlig utväxling av data som säkerställer att relevant information i de båda databaserna alltid är uppdaterad och synkroniserad. Som en del i partnerskapet kommer alla produkter i Byggvarubedömningens databas och som också finns i Finfodatabasen att matchas och kompletteras med artikelidentifikation från Finfo.

 

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart. Vi bedömer byggvaror utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och deras sociala påverkan i leverantörsledet. Det gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Läs mer på byggvarubedomningen.se

 

 

Finfo tillhandahåller tjänster för att effektivt hantera artikel-och prisinformation genom att förse svenska byggmaterialhandlare och andra aktörer inom byggbranschen med logistikdata, prisinformation, bilder, dokumentation samt produkt och miljöegenskaper. Producenter erbjuds en samlad kanal för att förse sina kunder med information samtidigt som mottagare av information får en samlad källa till kvalitetssäkrad masterdata.

Läs mer på finfo.se