Vilma 300

Vilma 300

Publicerad den 03.09.2018, 13:22

Tillgång till korrekt och kvalitetssäkrad artikelinformation är en viktig komponent i en hållbar och resurseffektiv utveckling inom byggbranschen.

Byggmaterialhandlarna och Finfo jobbar tillsammans med att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering av byggmaterialhandeln genom utväxling av validerad masterdata. Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna äger och utvecklar reglerar informationskraven på leverantörer till byggmaterialhandeln.

Finfo samlar in, validerar och distribuerar artikelinformation enligt Vilma och har även uppdraget att se till att alla leverantörer skickar masterdata i enlighet med standarden. Detta görs genom ett grundligt testförfarande för nya leverantörer, utbildning och en konstant validering och berikning av all inskickad data.

Antalet certifierade Vilmaleverantörer har växt under åren och har nu för första gången nått 300. Detta är resultatet av många års enträget arbete från såväl Byggmaterialhandlarna som Finfo.

Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna sedan 2017 har trots en inte alltför lång period hos organisationen följt utvecklingen av leverantörscertifieringen med spänning.
”Att antalet certifierade Vilmaleverantörer nu har nått 300 stycken är resultatet av många års enträget arbete från såväl Byggmaterialhandlarna som Finfo. Att utveckla standarden och säkra tillgången till validerad mastersdata är en av Byggmaterialhandlarnas centrala uppgifter”

Troels Hansen, VD på Logiq Finfo
”Vi på Finfo är glada och stolta över att ha varit en del av denna resa och ser fram emot många års fortsatt samarbete med Byggmaterialhandlarna.”

 

Hör Monica Björk och Troels Hansen berätta om framgången:

Vad är Vilma?

Vilmastandarden lanserades 2006 för att säkra att den artikelinformation som samlades in höll en hög standardiserad nivå.
Under åren har Vilmastandarden utvecklats i takt med att marknadens krav på information har ökat och den ger idag byggmaterialhandeln tillgång till en bredare mängd information än tidigare.

Vilmautvecklingen organiseras av Byggmaterialhandlarna, och sker i samarbete med Finfo, handlarna, leverantörer och systemleverantörer. Förändringar i standarden implementeras av Finfo.

Läs mer om Vilma 

 

logiq logo     

Hos Finfo hanteras all information från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper handelsparter att enskilt hantera utbytet av artikel- och prisinformation med varandra. Genom att Finfo fungerar son det centrala och samordnade navet mellan leverantörer och handelsledet sparar alla kunder tid, då arbetet endast utförs på ett ställe, hos Finfo.
Finfo ägs av Logiq Sweden AB som utvecklar molnbaserade lösningar för hantering av affärskritisk data.

 

    

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation som  samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag över 920 medlemmar.

Huvudsyftet är att vi skall hjälpa till att positionera byggmaterialhandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och att därigenom medverka till att våra medlemmar får det stöd de behöver för en positiv utveckling av den egna verksamheten samtidigt som vi, via samverkan och branschgemenskap, utvecklar vår bransch i stort.

www.byggmaterialhandlarna.se

monica@byggmaterialhandlarna.se