Nytt samarbete kring digital informationsförsörjning

Nytt samarbete kring digital informationsförsörjning

Publicerad den 12.03.2018, 12:18


Utöver utmaningen som byggbranschens aktörer har avseende att digitalisera sina verksamheter för att hänga med i utvecklingen, så märker man nu av ökade krav på en digitalt överlämnande parallellt med det fysiska dito.

Processen kring insamlingen och uppbyggnaden av detta kan bli rätt omfattande och utan effektiva arbetsprocesser och IT-stöd, så kan detta bli både tidskrävande och dyrt.

 

Med utgångspunkt från ovanstående har Logiq Finfo och Symetri därför signerat ett samarbetsavtal. Målsättningen är att kunna erbjuda byggbranschens aktörer stöd genom att kunna knyta samman sitt specifika BIM-processdrivna byggprojekts valda byggdelar och komponenter, med den produktinformation som finns i Finfo, Sveriges största branschdatabas för byggmaterial.

Även behovet kring ”spårbarhet” beräknas att bli stort framöver, inte minst kopplat till framtida miljömässiga lagkrav, och här har IT-branschens befintliga aktörer ett ansvar for att arbeta tillsammans för att tillhandahålla modern teknologi och effektiva processer som stöd för det jobb som behöver läggas ner för att kunna tillgodose detta behov.

Vår gedigna erfarenhet av att hjälpa den nordiska bygg-och fastighetsbranschen med att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla sin datahantering och förbättra kvaliteten genom hela byggprojektets livscykel samt Logiq Finfos unika position som nav för produktinformation inom byggbranschen, ger oss fina möjligheter att bilda ett team där ett plus ett blir mer än två för byggbranschens del, säger Mats Persson, Director på Symetri Project Services.

Med utgångspunkt från våra befintliga kunders och den svenska marknadens ökande behov av god kompetens kring effektiva sätt att leverera data kring byggmaterial in i pågående byggprojekt och vidare in till det digitala överlämnandet till byggherren och deras drift- och underhållsorganisationer, så känns ett samarbete med Symetri som en naturlig vidareutveckling för oss, säger Magnus S Tönne, Sales Enablement Director på Logiq AB.

 

Symetri: Med mer än 300 medarbetare och 100 000 användare i norra Europa kan vi erbjuda effektiv vägledning i allt från 3D-modellering och simulering till PLM (Product Lifecycle Management), BIM (Building Information Modelling) och hur du maximerar potentialen i din fastighet. Symetri ägs 100% av Addnode Group.
För mer information:
Mats Persson, Director, Symetri Project Services
+46 (0)706 03 48 20
mats.persson@symetri.com

 

Logiq Sweden AB: Logiq levererar molnbaserade lösningar för hantering av affärskritisk data mellan kunder och deras affärspartners i ett globalt nätverk som omfattar mer än 40 000 företag. Logiq levererar även tjänster inom produktinformation, och erbjuder över 3 miljoner varor med korrekt information, bilder och priser och som överförs mellan ett stort antal företag inom sex branscher i Skandinavien.

För mer information:
Magnus S Tönne, Sales Enablement Director, Logiq Sweden AB
+46 (0) 73 316 68 59
magnus.tonne@logiq.se