Logiq Finfo tar integritet och GDPR på allvar

Logiq Finfo tar integritet och GDPR på allvar

Publicerad den 25.04.2018, 08:24


Logiq Finfo har nu – i slutet av april – kompletterat med ett nytt databehandlingsavtal som överensstämmer med sekretesskraven i EU: s dataskyddsförordning (GDPR).

Logiq har genomfört intern utbildning för all personal som jobbar med GDPR-föreskrifter och genomför nu alla ändringar avseende tekniska uppdateringar, systemstöd och dokumentation.

Här följer några uppgifter om det nya direktivet:

  • Lagstiftningen ersätter PuL (Personuppgiftslagen) och kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Mycket av kärnan i den gamla lagstiftningen fortsätter i den nya.
  • Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen till en ny Dataskyddslag som kompletterar förordningen.
  • GDPR-direktivet lämnar det objektiva ansvaret för att bedöma känsligheten i insamlade persondata till företagen. Där det råder osäkerhet är det bolagets skyldighet att kontakta Datainspektionen för att få hjälp med bedömningen.
  • Logiq faller under kategorin företag med låg exponering för personuppgifter, eftersom vi huvudsakligen hanterar kommersiella dokument (faktura, order etc.) i B2B-segmentet. Här är exponeringen för känslig personlig information låg.

De av våra kunder eller partners som önskar vårt databehandlingsavtal eller har frågor, kontakta GDPR ansvarig, Calle Grundkvist, calle.grundkvist@logiq.se

Vi tar gärna emot alla frågor ni kan tänkas ha om GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Med vänlig hälsning
Troels Hansen
VD/Country Manager, Logiq Sweden AB/Finfo