Artikelinformation – en viktig grund!

Artikelinformation – en viktig grund!

Publicerad den 02.05.2017, 11:56

Korrekt artikelinformation är A och O
Korrekt och kvalitetssäkrad artikelinformation är grunden till en hållbar och resurseffektiv utveckling inom byggbranschen. Elektronisk hantering och kvalitetssäkring av produktinformation ger många möjligheter och fördelar. Informationen blir kvalitativ, pålitlig och spårbar, då alla använder samma sätt att dela och och ta emot artikelinformation på. Byggprocessen blir 100% spårbar och artikelinformationen kan användas i hela byggprocessen, från projektstart och byggande till förvaltning och underhåll. En grund till de ökade behoven av standardiserad digital information är bl. a. det stora behovet av nybyggnation av bostäder och det löpande underhållet på befintliga fastigheter.

Framtidens digitala modeller ställer krav på digital produktinformation
Utbytet av information är en förutsättning för säker och hållbar utveckling i den alltmer digitaliserade byggbranschen. För BIM, som bygger digitala modeller för en komplett och obruten informationskedja i en byggprocess, är kvalitetssäkrad och relevant produktinformation av största vikt. All information om produkter som ingår i ett byggprojekt behöver ha sitt ursprung ur en tillgänglig, säker och gemensam källa. Det är där FINFO spelar en central roll.

FINFO levererar säker artikelinformation
Logiq förvaltar och utvecklar FINFO, som är Sveriges största branschdatabas för byggmaterial. FINFO är exklusiv kvalitetssäkrare och distributör av artikelinformation mellan säljare och köpare i byggbranschen. Kvalitetssäkringen sker mot branschstandarden Vilma som ägs och utvecklas av Byggmaterialhandlarna. Artikelinformationen som kvalitetssäkras kan t. ex. innehålla information om varans mått, vikt, artikelnummer, prislistor och rabattsatser. Informationen utväxlas digitalt mellan parterna i byggbranschen och kan användas av alla i hela byggprocessen.

Läs mer