ETIM – Modellen för produktegenskaper

ETIM – Modellen för produktegenskaper

Publicerad den 20.06.2017, 08:29

 

Vad är ETIM?

ETIM (European Technical Information Model) används för att klassificera och beskriva en produkts egenskaper och värden. Syftet med modellen är att beskriva produkten på ett leverantörsneutralt sätt, utan hierarkisk innebörd och som kan kommuniceras mellan olika branscher och aktörer, utan missförstånd.

ETIM är en internationell modell och används av både tillverkare och grossister i flera europeiska länder. Den omfattar El-, VVS- och Byggprodukter, men även andra produktområden i en och samma modell. Med ETIM får hela branschen en enhetlig struktur för all produktinformation.


Hur fungerar ETIM?

ETIMs produktklass har flera attribut för att beskriva de tekniska egenskaperna hos en produkt. Modellen är en logisk klassificering av produkter i olika kategorier, med avsikten att alla inom branschen ska kunna tolka och kommunicera uppgifterna på samma sätt. Detta minskar risken för missförstånd, sparar tid och gör det lättare att hitta rätt produkt. För att underlätta sökningen har varje ETIM klass flera synonymer, i de fall samma produkt uttrycks med olika begrepp.

 

Produkter blir allt mer komplexa och kraven på tillgänglig och korrekt produktinformation ökar.
Med en gemensam standard för produktinformation och beskrivning av egenskaper, ökar vi effektiviteten, minskar kostnaderna och stärker vår internationella konkurrenskraft.


Fördelar med ETIM

En gemensam standard är av stor betydelse då komplexiteten ökar och kraven på information blir allt högre. Genom att välja ett standardiserat klassificeringssystem med en enhetlig struktur för all typ av produktinformation, kan man både effektivisera och spara tid och pengar. Det manuella arbetet minskar, felkällorna blir färre och produktionen av kataloger och produktblad går snabbare och har högre kvalitet.

 

Varför ETIM?
För att undvika egenutvecklade lösningar och säkerställa en effektiv utveckling framåt, har Byggmaterialhandeln i Sverige valt att använda standarden ETIM för egenskaper i artikelinformationen.

Finfo har fått branschens uppdrag att samla in nödvändig information kopplad till artiklarna.

Läs mer om ETIM