BIM – Den digitala byggmodellen

BIM – Den digitala byggmodellen

Publicerad den 16.05.2017, 12:15

Vad är BIM?
BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.

En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten. I modellen samlas och organiseras all information för en byggnads livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska och den logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) håller på att förändra byggsektorn och utvecklingen går snabbt just nu.


BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.


FINFO och BIM – Så byggs framtiden
Hos FINFO, kvalitetssäkras, lagras och delas informationen. Den kvalitetssäkrade artikelinformationen används i BIM-objekten. Med BIM knyts informationskedjan för hela byggprocessen ihop vilket möjliggör att informationen på artikelnivå kan följa med hela vägen från projektering och byggprocess till underhåll och förvaltning. Ska detta fungera optimalt är det avgörande att allt byggmaterial som ingår i ett byggprojekt finns dokumenterat och representerat i FINFOs databas. Korrekt användning av validerad produktinformation är en förutsättning för att realisera den effektiviseringspotential som BIM-utvecklingen möjliggör.

Exempel: Har projektering samt produktion följt alla krav beträffande miljö, levereras all information på artikelnivå till förvaltningen med 100% spårbarhet. Detta gör att förvaltaren har den information som krävs, för att vid renovering eller ombyggnad, kunna följa alla riktlinjer och miljökrav under byggnadsverkets hela livstid.

Vill du veta mer kontakta oss