Staten satsar på digitalisering av byggbranschen

Staten satsar på digitalisering av byggbranschen

Publicerad den 12.04.2017, 12:57

Smart Built Environment
Logiq/FINFO är en aktiv deltagare i digitaliseringen av byggbranschen. Vårt engagemang sker bl.a. genom ett deltagande i ett antal projekt under ”Smart Built Environment.” Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. En aktivitet inom programmet är att sätta de Nationella Riktlinjerna för bland annat ”Informationsinnehåll” samt ”Informationsleveranser” för byggmaterialartiklar. Detta regelverk kommer att ha stor betydelse för hur producenter, byggmaterialhandlare och byggbolag kommunicerar kring sina produkter i framtiden. Förutsättningar för att implementera BIM (Byggnads Informations Modeller) på svenska marknaden samt digitaliseringens roll i optimeringen av byggprocesserna är andra områden som behandlas.

Målet är att skapa de tekniska plattformar som behövs för digitaliseringens genomslag i svenska byggbranschen och öka den internationella konkurrenskraften inom bygg- och fastighetsbranschen.


Programmets mål är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.


Artikelinformation är grunden
Vikten av korrekt artikelinformation kommer att öka inom byggprocessen då krav kommer ställas på att man skall kunna genomföra livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnadsberäkningar (LCC) där bl.a. data från miljövarudeklarationer ingår.

De kommande Nationella Riktlinjerna kommer att skapa tydlighet för alla aktörer som är engagerade under en fastighets livscykel.

Viktigt att vara med i utvecklingen
Logiq/FINFO har som ambition att vara en central spelare i denna utveckling. Som branschens leverantör av artikelinformation vill vi vara en stark partner för båda leverantörer och byggmaterialhandlare på resan mot en digitaliserad byggbransch.

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera hur digitaliseringen kommer att påverka er.